संस्थेमधे सकळी 11:30 वाजता सविधान दिन साजरा करण्यात आला