शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था छ. संभाजीनगर ला NAAC ‘A’ ग्रेड
Posted on

शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था छ. संभाजीनगर ला NAAC ‘A’ ग्रेड

शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था छ. संभाजीनगर चे नॅक बंगळुरू या संस्थेकडून...

Cyber awareness – Street play   
Posted on

Cyber awareness – Street play   

On 5 October 2023, the students of Government Institute of Forensic Science,...

एक दिवसीय कार्यशाळा
Posted on

एक दिवसीय कार्यशाळा

सायबर सुरक्षेसाठी सायबर शिक्षा या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळा शासकीय न्याय सहाय्यक...