Educational Visit

संस्थेतील विद्यार्थांनी शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय व भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राची भेट घेतली